• Podvojné účtovníctvo

  • V spoločnosti Ekonomiserivis s.r.o. nájdete spoľahlivého partnera, ktorý poskytuje svoje služby v oblasti podvojného účtovníctva, daňového a ekonomického poradenstva od roku 1992. Dlhodobo spolupracuje so slovenkými ale aj medzinárodnými spoločnosťami z rôznych priemyselných odvetví, poskytujúc široké spektrum svojich služieb.

    • vedenie podvojného účtovníctva dodávateľským spôsobom
    • nastavenie individuálneho pravidelného reportingu podľa potrieb zákazníka
    • komplexné zastupovanie zákazníka v komunikácii s daňovým úradom, sociálnou poisťovnou ...
    • podpora zákazníka cez email, skype , telefon.