• Mzdy a personalistika

 • ponúkame komplexné spracovanie personalistiky a miezd pre jednoosobové sro až po spočnosti s 500 zamestnancami. Naše skúsenosti Vás odbremenia od vysokej administratívnej záťaže spojenej s mzdovou problematikou.

  Spracovanie miezd obsahuje:

  • prevzatie podkladov
  • evidencia dochádzky a výpočet miezd
  • vypracovanie mesačných výkazov poistného
  • vedenie mzdových listov
  • rekapitulácia miezd - podklad pre účtovníctvo
  • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok, ...
  • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna / zdravotná poisťovňa)
  • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna / zdravotná poisťovňa)